Markegem op 15 februari 1796 tot 34ste kantonhoofdplaats gebombardeerd werd met Aarsele, Dentergem, Kanegem, Oeselgem, Oostrozebeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken en Woelzieke om zich heen ?
Op sommige kaarten uit die tijd werd Markegem, in tegenstelling tot buurgemeenten, aangeduid als "Grand Village"

De eerste gemeenteraad van Markegem werd geïnstalleerd in 1799, onder voorzitterschap van Joannes Andries Lauwers die op 24 juni 1800 tot maire werd benoemd. Diezelfde J.A. Lauwers zetelde ook als één van de 8 juryleden die op 19 juni 1800 de bende van Bakelandt in beschuldiging stelde.

Secretaris J.A. Opsomer typeerde de Markegemse bevolking in 1838: "Elken inwoner wenst niet zoo zeer dan vrijelijk aen zyne bezigheden te worden overgelaten, en bekommert zich weynig met staatszaken; er is de algemeene wensch van alles in het best te zien keren en voor het overige men leeft in vriendschap onder elkander, men zorgt voor het bestaen en men gaet gerust door de wereld". Het jaar daarop was de openbare geest nog wel goed, maar "thans door de duerte der levensmiddelen en de goedkoop der lijnwaden toevallig misnoegd".

Op 23 september 1839 werd een nieuw politiereglement opgesteld om delikten te voorkomen, de vrede te behouden tussen de burgers, en dus een gewenscht order in de gemeente te doen bloeien. Het werd ondermeer verboden sneeuwbollen te werpen of te slaan op straat of elders, en iedereen moest een behoorlijke deur hangen aan de vertrekken (toiletten).

In 1851 mocht nog steeds niet met sneeuwbollen gegooid worden.

Charles-Louis Van Melle werd burgemeester in het midden van de akeligste hongerjaren van de 19de eeuw (31 januari 1846) en alle aandacht ging naar het overleven.

Op 29 januari 1879 werd er voor 25 fr een eerste olielantaarn gekocht die Francis Galle op de plaets ontstak. Een tweede lantaarn zou er pas komen in 1899. De 19de eeuw was in Markegem nog altijd een bijzonder duistere.

Op 24 september 1905 werd België's 75-jarige onafhankelijkheid met passend vertoon gevierd. De Wakkense harmonie verscheen op het appel, er werd een podium geplaatst bij de kerk, iedereen kreeg 4 consumptiebonnen (de congregatieleden maar 2) en wie meezong kreeg er 5. Er werden 400 sparren geplant, twee triomfpoorten opgetrokken, verlichting aangebracht en 25 affiches verschenen in omloop.

Op 25 oktober 1911 werd een contract aangegaan met de "Société d'électricité de l'Ouest de la Belgique" om de openbare verlichting te regelen.

Uit “Markegem, het vermaakelyk dorp” door Frans Hollevoet.

"Jeugdclub d'Uiltjes"

Van september 1978 tot in 1985 zorgde "Jeugdclub d'Uiltjes", na een oproep van de pastoor aan Joan Vercaemer, voor ontspanning voor de jongeren van minstens 15 jaar oud: een reis, een kerstfeest, sport en spel, volksdansen,... meestal op zondagnamiddag. De bestuursleden (Johan Botterman, Kathelijne en Els Van Betsbrugge, Jos Cluyse en Marleen en Franky Nachtergaele) gebruikten het oud gemeentehuis als lokaal. Uit deze jeugdclub groeide in 1981 "Chiro 't Kabouterke", aanvankelijk geleid door Filip Tack en Petrouchka Van Meerhaeghe en van begin '90 tot het voorjaar '92 door Bernd Baeckeland en Kurt Bovyn. Acht medewerkers leidden zo'n 64 kinderen (7-14 jaar), die vanaf 21 februari '88 over lokalen achter de sporthal konden beschikken.

Uit “Markegem, het vermaakelyk dorp” door Frans Hollevoet.