Van waar komt de naam 'Uilegem' ?
Alles heeft te maken met de kerk van Markegem...

Eén van de legendes (en misschien wel de meest geloofwaardige, nvdr.) is dat Markegem destijds Uilegem genoemd werd omdat de zoldervloer van de kerktoren rot geworden was door de drek van de talloze uilen die er nestelden.

Een andere verklaring gaat als volgt. Er was eens een Markegemse pastoor die zijn geld in de kerktoren verstopte en onder die plek met krijt schreef “Hier woont een uil”. De koster, ook niet van gisteren, vond de schuilplaats, nam het geld mee en wijzigde de zin in “Hier woont geen uil meer”. Toen de pastoor de kosters ontdekking opmerkte, veranderde hij de zin weer in “Hier zal geen uil meer wonen”.

Uit “Markegem, het vermaakelyk dorp” door Frans Hollevoet.