Eertijds was Markegem één van de meest bezochte bedevaartsplaatsen tot Sint-Hubertus. Sinds 1988 worden in Markegem jaarlijks weer honderden dieren gezegend. Vooral paarden en honden...

Klik hier voor een korte video. Dit filmpje werd gemaakt door Beritos.

De kerk van Markegem is toegewijd aan de H.-Amandus en de H.-Lucia. Deze laatste wordt er gediend tegen keelziekten. St-Amandus zou dan weer helpen voor oogziekten. De overlevering verhaalt dat een blinde man zijn zicht terugkreeg toen hij zijn ogen bette met het water waarmee St Amandus zijn handen gewassen had.

Maar eertijds was Markegem één van de meest bezochte bedevaartsplaatsen tot Sint-Hubertus. In de verlopen eeuwen bestond er een bloeiende broederschap van deze heilige, gesticht in 1665. De kerk bezit nog een reliekhouder van Sint-Hubertus die één van de interessantste stukken is uit de inventaris van het bisdom Brugge (M.English). Onder impuls van Egidius De Cuyper (-1684) werd er in 1665 een broederschap opgericht, toegewijd aan de H. Hubertus, waardoor Markegem ruime bekendheid verwierf als bedevaartsplaats tegen hondsdolheid.

Tot in het jaar 1905 brandden de 'Gourlandts', een dynastie van kerkbaljuws, op verzoek, de honden een omcirkeld breed V-vormig teken op de kop, zodat hondsdolheid uitbleef. Sinds 1988 worden in Markegem de dieren weer gezegend. Pastoor Traen was hierbij de bezieler.

Verder lazen we het volgende in een verslag uit 1952 - Tijdens een bezoek aan Markegem in 1952 kwamen wij op het spoor van een St-Hubertussleutel, in het bezit van de pastoor. Het gaat hier om een stok, waaraan een dubbele ijzeren staaf is bevestigd. Oorspronkelijk liep de staaf uit op een sikkelvormige stempel, die echter in de loop der jaren verdwenen is. De sleutel, die gebruikt werd om honden te merken tegen de hondsdolheid, werd naar Markegem opgestuurd vanuit Saint-Hubert en was in gebruik tot 1905. Dit alles blijkt uit een begeleidende mededeling van EH Valckenaere, destijds pastoor te Markegem. St-Hubertus wordt ook aangeroepen tegen kinkhoest, mazelen en allerlei besmettelijke ziekten.