Over Markegem

Markegem is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van Dentergem. Het dorp telt ruim 700 inwoners.

Geschiedenis

De oudste vermelding gaat terug tot 1103, wanneer opnieuw bevestigd wordt dat de parochiale rechten (voor 2/3) toebehoorden aan de Noord-Franse benedictijnenabdij van Saint-Amands-les-Eaux. Als tussenschakel fungeerde de Sint-Amandsproosdij van Kortrijk, vanaf de 10e eeuw; na de capelle van Roeselare. Allicht al sinds koning Dagobert, de laatste krachtdadige Merovinger, in de jaren 630, werd Markegem kerkelijk gelinkt met het uitgestrekte Wingene.

Met de feodalisering vanaf de tweede helft van de 9de eeuw werd de latere dorpsheerlijkheid (met de kerk erop) vastgehecht aan de heerlijkheid het Sint-Amantsche in Wingene. De dorpsheerlijkheid werd afgesplitst uit het grotere Sint-Amandsgebied met de grote hoeve Ronneke, een Keltische nederzetting, betekende "ringvormige versterking", waarop zich vanaf de 5de-6de eeuw de Frank Marko met de zijnen kwam vestigen: Markingahaim.

In 1996 verscheen de grondige dorpsgeschiedenis "Markegem, het vermaakelyk dorp" (door Frans Hollevoet), zoals het in 1735 genoemd werd in de Vlaamse vertaling van Sanderus' bekende "Flandria Illustrata" (1641).

Bezienswaardigheden

Aan de kerk werd in 2011 een standbeeld van een uil onthuld. Het verwijst naar de bijnaam van Markegem, Uilengemeente, en de legende van Uilegem.

Evenementen

In Markegem vinden jaarlijks (in augustus) de Uilefeesten plaats. 

Contact Form

Vragen of opmerkingen die u graag met ons zou delen? Neem dan gerust contact op door onderstaande gegeven in te vullen!